Afgiftsfri gaver og arveforskud


Du kan frit give sædvanlige julegaver, fødselsdagsgaver, bryllupsgaver m.v. uden at det udløser gaveafgifter – men ønsker du at give meget større gaver, er det væsentligt at være opmærksom på reglerne om gaveafgift.

Ifølge lov om afgift af dødsboer og gaver kan du give bestemte nærtstående personer årlige gaver på op til kr. 64.300 uden at det udløser gaveafgift (2018-sats). Dette afgiftsfri beløb pristalsreguleres hvert år. Dine børns ægtefæller (men ikke børnebørns ægtefæller) kan også begunstiges, dog kun med kr. 22.500.

I 2017 var satsen henholdsvis 62.900 kr. for børn og 22.000 kr. for svigerbørn.

Holder du den kontante gavmildhed under de afgiftsfrie beløb, skal gaverne ikke indberettes til SKAT.

Det er bare at skrive checken, overføre pengegaven via netbank eller hvad du foretrækker. Men der skal være tale om en reel gave.


Kredsen af modtagere

Reglerne om gaveafgift gælder for en bestemt personkreds. Personkredsen omfatter blandt andet børn, børnebørn og oldebørn, forældre, samt en person, som du har boet sammen med på samme folkeregisteradresse i de sidste 2 år. Du kan se hele kredsen af personer her.


Hvis man giver gaver til andre

Gaver (og arveforskud), som ikke falder ind under reglerne om gaveafgift i boafgiftsloven, beskattes som personlig indkomst. Se mere om, hvem der er omfattet af reglerne om gaveafgift.

Eksempel: Gaver mellem papirløse samlevende, som IKKE har boet sammen i de 2 seneste år,  er ikke omfattet af reglerne om gaveafgift, og der skal derfor betales indkomstskat af gaverne.

Det samme gælder for  gaver mellem søskende, som ikke har boet på sammen de sidste 2 år.

Gavegiveren har ikke fradragsret for gaverne, selv om modtageren beskattes af gavens værdi.

Hvis parterne ved opløsning af et papirløst samlivsforhold ligedeler formuen, selv om denne kun tilhører den ene part, risikerer modtageren at skulle betale skat af det beløb, som han eller hun ikke havde noget retskrav på. Kontakt MinAdvokat.dk og hør nærmere.

Værdien af mindre lejlighedsgaver skal dog ikke beskattes.


Hvis man vil give større gaver

Ud over de årlige pengegaver på op til 64.300 kr., har du mulighed for at yde eksempelvis dine børn og børnebørn rentefri familielån – der er ikke øvre beløbsgrænser for sådanne lån. Du kan læse mere om rentefri familielån her.

Du skal også være opmærksom på, at beløbsgrænserne er personlige:

Er du gift med barnets anden forælder, kan I derfor hver for sig give hvert barn eller barnebarn eller oldebarn en årlig afgiftsfri pengegave på 64.300 kr. eller i alt 128.600 kr. pr. modtager. Derudover kan svigerbørn som nævnt få 22.500 kr.

Det er uden betydning, om I har fælleseje eller særeje, og om gaven skal være fælleseje eller særeje for modtageren.

Bemærk, at ægtefæller ikke automatisk er 2 givere. Gaverne skal reelt ydes fra hver ægtefælle. Hvis kun den ene af jer står som ejer af opsparing m.v., skal I have flyttet penge til den anden af jer, før I begge har midler til at være gavmilde.

Denne pengeoverførsel mellem ægtefæller er fri for gaveafgift, men det kan være en god idé at lave et gavebrev for at dokumentere, at der er tale om en gave (overfor SKAT og andre) – Kontakt MinAdvokat.dk og hør nærmere.


Gavebreve – vilkårene for gaven

Holder du dig indenfor ovennævnte beløbsgrænser, er der ingen formkrav til gavens overdragelse. Af bevismæssige grunde kan det dog være fornuftigt at oprette et såkaldt gavebrev, dvs. en skriftlig dokumentation for gaven.

Som giver kan du frit fastsætte visse vilkår for dine pengegaver, og det gælder uanset pengegavernes størrelse. Du kan eksempelvis bestemme, at de skal være til dine umyndige børnebørns frie rådighed, eller at de skal tilhøre dine voksne børn som deres skilsmissesæreje, fuldstændige særeje eller kombinationssæreje.

Et gavebrev behøver ikke at være et langt dokument, men det bør formuleres præcist – særligt når der er større pengesummer involveret.

Du kan via MinAdvokat.dk få en advokat til at udfærdige et gavebrev for dig. Evt. kan advokaten udfærdige ét gavebrev som et Word-dokument og sende det til dig pr. e-mail, således at du kan benytte det flere gang med få tilpasninger, eksempelvis året efter.

Prisen for gavebrevet kan ikke siges fast på forhånd – det afhænger af omstændighederne. Vi lægger dog vægt på konkurrencedygtige priser – kontakt MinAdvokat.dk, fortæl mere om din sag, og vi kan give dig en fast pris/prisoverslag, således at du fra starten kender prisen.


Gaver er ikke arveforskud

Du kan vælge at give dine børn et kontant og afgiftsfrit arveforskud på 64.300 kr. i stedet for en gave på samme beløb. Arveforskud ydes, mens giveren er i live – afgiftsmæssigt behandles arveforskud derfor helt som gaver (ikke som arv, trods navnet).

Hvad er så forskellen mellem gaver og arveforskud? Arveforskud er kendetegnet ved, at beløbet skal trækkes fra i modtagerens arv, når arven efter dig en dag skal fordeles.

Muligheden for arveforskud kan derfor benyttes, hvis du eksempelvis kun giver et af flere børn penge, men alligevel ønsker, at de alle i sidste ende får lige meget. På dette punkt minder arveforskud om udlån/familielån – også lån til en arving vil blive trukket fra i låntagerens arv, når arven efter dig en dag skal fordeles, medmindre lånet er blevet afdraget eller er blevet forældet i mellemtiden.

Du kan give afgiftsfri arveforskud til den samme kreds af personer, som du kan give afgiftsfri pengegaver, men den pågældende skal dog være din arving. Du kan f. eks. ikke give arveforskud til dine børnebørn, hvis dine børn lever, medmindre dine børnebørn i et testamente er indsat til at arv dig.

Yder du arveforskud til andre, f. eks. din søster eller niece, skal modtageren betale indkomstskat på op til ca. 59% af arveforskudsbeløbet, og der gælder ingen afgiftsfri bundbeløb i denne forbindelse.

Ønsker du at yde et arveforskud, anbefales det, at du opretter en ”arveforskudskontrakt” i stedet for et gavebrev, således at det tydeligt fremgår, at der ikke er tale om en gave, men som et egentligt forskud på arv. Kontakt MinAdvokat.dk og hør nærmere.


Gaver mellem ægtefæller

Når man er udover lejlighedsgaveniveau (fødselsdagsgaver, julegaver m.v.) var det indtil 2018 et krav, at større gaver mellem ægtefæller skulle anføres i en gaveægtepagt for at være gyldige. Det krav bortfaldt d. 1.1.2018.

Ønsker du og din ægtefælle at give jeres barn en afgiftsfri gave på 2 gange 64.300 kr., men er det kun den ene af jer, som har midlerne til at yde gaven, kan det blive nødvendigt, at der – forinden barnet får gaven – laves en overdragelse mellem dig og din ægtefælle, hvor der sker overdragelse af et kontantbeløb til den anden ægtefælle.

 

Består gaven i overdragelse af fast ejendom, f.eks. halvdelen af et hus, sommerhus eller lignende, laves der typisk et gaveoverdragelsesdokument mellem ægtefæller – for at dokumentere husets overdragelse, overtagelsestidspunkt og vilkår. Det er ikke en gaveægtepagt, men et dokument, der tinglyses som adkomst for den nye ejerægtefælle. Skriv eller ring til os, så hjælper vi med dette.


P.S.

Vi hjælper ofte klienter fra hele landet med rådgivning om gaver, udfærdigelse af gavebreve,  arveforskudskontrakter, ægtepagter og gældsbreve om familielån.

Spar tid ved at kontakte os nu via internettet – vi oplyser fast pris, før vi går i gang. 

Vidste du dette?