Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Bestilling af fuldmagt på MinAdvokat.dk

Hos MinAdvokat.dk er det erfarne advokater, der udfærdiger dokumentet efter dine ønsker – og bestillingen foregår nemt online.

(Læs også hvordan du bestiller et testamente eller en ægtepagt – eller kontakt os, hvis du har spørgsmål inden bestillingen)

Sådan foregår bestillingen – i korte træk

  1. Du udfylder spørgeskemaet for fuldmagt
  2. Inden for 10-14 dage får du et udkast tilsendt
  3. Vi retter sammen udkastet
  4. Du får en færdig version tilsendt, som du og fuldmægtigen skal underskrive – fuldmagten kan evt. underskrives hos notaren.

Samlet pris: 2.750 kroner inkl. moms + evt. 300 kr., der skal betales til notaren, hvis fuldmagten underskrives foran notar.

Sådan foregår bestillingen – mere uddybet

Hos MinAdvokat.dk kan du bestille en fuldmagt ved hjælp af vores online spørgeformular.

Du bliver stillet 14-16 spørgsmål og har mulighed for selv at kommentere dine ønsker. Det tager cirka 15 minutter at udfylde.

Din bestilling er ikke endelig, før du trykker “Bestil” på sidste side.

1. Svar på spørgsmålene
Spørgsmålene svarer til de spørgsmål, en erfaren advokat stiller på et personligt møde. Der er mulighed for selv at komme med bemærkninger til sidst i spørgeskemaet.

2. Klik og send dine ønsker til MinAdvokat
Når du har besvaret spørgsmålene kommer du frem til en slut-side, hvor du blot skal klikke på “bestil”. Først da sendes oplysningerne videre til advokaten.

3. Advokaten udformer en skræddersyet fuldmagt
En advokat udfærdiger et udkast og sender det til dig. Herefter tager vi en snak i telefonen eller pr. e-mail om dine rettelser og spørgsmål.

4. Underskriv fuldmagten
Når der ikke er flere rettelser eller spørgsmål, modtager du den endelige fuldmagt, parat til underskrift. Fuldmagten er typisk opdelt i to dokumenter. Fuldmagten kan underskrives derhjemme – men ofte vil det være en fordel at underskrive foran en notar eller to neutrale vidner.

Prisen for en fuldmagt er 2.750 kr., hvortil kommer de 300 kr. til notar. Hvis du og din ægtefælle bestiller to enslydende fuldmagter (blot med navnene byttet rundt), koster den anden fuldmagt 500 kr.

Den lave pris skyldes, at der ligger en tidsbesparelse i, at du selv nedskriver navne m.v. i et spørgeskema – advokaten kan derved fokusere sin tid på den juridiske formulering af fuldmagten.

Sådan foregår bestillingen – som video

Advokat Ulrik Grønborg fortæller om den ovenfor beskrevne bestillingsprocedure på YouTube (videoen varer 1½ minut – husk lydstyrken).

Bemærk, at videoen omhandler bestilling af testamenter – men bestillingsprocessen er stort set den samme for fuldmagter (fuldmagter skal dog ikke nødvendigvis underskrives hos en notar til sidst).

Har du spørgsmål?

Før, under og efter din bestilling er du velkommen til at spørge os til råds omkring bestillingsprocessen, hvad der kan stå i en fuldmagt m.v. Det er gratis at spørge – ring på tlf. 8618 6846 eller send advokaten en e-mail.

P.S. Her kan du gå videre til spørgeskemaet til bestilling af fuldmagt.