Hvad bestemmer enlige i deres testamenter?


Hvis man er enlig, bør man oprette et testamente.

Danske enlige står for cirka 26 % af alle oprettede testamenter på MinAdvokat.dk – det typiske ønske er at give arven til et barn videre som særeje eller at støtte en bestemt velgørende organisation.

Ved hjælp af et spørgeskema kan man som enlig oprette et testamente hurtigt og trygt online med advokathjælp.

Takket være spørgeskemaet er tidsforbruget lavere og testamentet koster derfor også mindre.


Enlig UDEN børn:

Som enlig uden børn har du ingen tvangsarvinger, og derfor vil arven efter dig gå til forældre, søskende eller søskendes børn. Du kan se en grafisk oversigt over arvinger her.

Hvis du ønsker at begunstige andre, vil du med fordel kunne oprette et testamente. Erfaringsmæssigt vil enlige uden børn ofte vælge at begunstige deres nevøer og niecer, søskende eller venner.

Nevøer, niecer, søskende, venner m.v. vil alle skulle betale bo- og tillægsboafgift af arven. Du kan dog nedsætte afgiften ved at benytte den såkaldte “30%-løsning” – og samtidigt støtte et velgørende formål uden at de øvrige arvingers arv nedsættes.

Du har også mulighed for at efterlade hele arven til en velgørende organisation, der ikke betaler arveafgift, eksempelvis Ældre Sagen, Kræftens Bekæmpelse eller Hjerteforeningen – der findes hundredevis af almennyttige organisationer i Danmark, der kan modtage arv uden at betale afgift.


Enlig MED børn:

Dine børn vil automatisk arve alt, hvad du efterlader dig. Er et barn gået bort før dig, vil evt. børnebørn overtage arveretten.
Hvis du ønsker, at arven efter dig skal være dine børns særeje – og det ønsker langt de fleste – bør du oprette et testamente, som bestemmer dette. Når arven er “særeje”, vil den ikke skulle indgå i delingen ved en evt. skilsmisse, såfremt barnet senere måtte blive skilt.

Hvis du ønsker at arven skal fordeles anderledes end arveloven normalt foreskriver – eksempelvis at et eller flere af børnene/børnebørnene skal have deres arv nedsat til tvangsarven – kræver det også oprettelse af et testamente. Vi har erfaring med denne type testamenter og kan hjælpe med oprettelsen.


Sidder du i uskiftet bo?

Hvis du er enke eller enkemand og din afdøde ægtefælle efterlod sig børn, er der mulighed for, at du hensidder i uskiftet bo. Er du i tvivl herom, fremgår det af skifteretsattesten, som du fik fra Skifteretten i forbindelse med dødsfaldet.

Du kan ved testamente kun disponere over den halvdel af det uskiftede bo, som falder i arv efter dig. Sidder du i uskiftet bo til din død, vil halvdelen af midlerne skulle tilfalde din afdøde ægtefælles arvinger og den anden halvdel tilfalder dine arvinger.

Har du selv børn, er de tvangsarvinger til 25% af, hvad du efterlader dig. Det er således kun 75% af den halvdel af det uskiftede bo, der er arv efter dig, du må råde over ved testamente, hvis du har livsarvinger.

Det kan også udtrykkes således, at det er 3/8 (37,5%) af det samlede uskiftede bo, du må råde over ved testamente, hvis du har børn eller børnebørn.

Du kan dog bestemme særeje over hele den halvdel(50%) af det uskiftede bo, der er arv efter dig. Du er velkommen til at ringe eller skrive en e-mail til os, hvis du har spørgsmål til dette, før du går videre med bestilling af testamente.


Kom videre – bestil et testamente

Ønsker du som enlig at bestille et testamente, kan dette gøres online hos MinAdvokat.dk. På denne måde spares transport- og mødeudgifter og testamentet kan oprettes til en fast, lav pris – udfærdiget af specialiserede advokater, baseret på dine ønsker.

Vidste du dette?