Christian Jensen, Næstved

Telefonmødet var rigtig godt til at afklare tvivlsspørgsmål og formuleringer.

Vidste du dette?