Amalie Baden

amalie badenCand.jur. fra Aarhus Universitet i 2008, hvor hun har specialiseret sig i familieret, arveret, dødsbobehandling samt ugifte samlevendes retsstilling. 

Amalie Baden har skrevet speciale om begunstigelser i forsikringsordninger. 

Underviser advokatfuldmægtige og sekretærer vedrørende den nye arvelov, samt testamenter og ægtepagter på efteruddannelseskurser.

Arbejder endvidere med førelse af retssager, behandling af dødsboer m.v.

Vidste du dette?