Vi er klar til at hjælpe dig

Med MinAdvokat får du:

Bestil aegtepagt her

headerarrow

https://www.minadvokat.dk/aegtefaeller-og-testamenter/

Test - Jeg er gift

https://www.minadvokat.dk/aegtefaeller-og-testamenter/

Test - Jeg er poison

Bestil børnetestamente

https://testamente.minadvokat.dk/

Vi har fælles forældre-myndighed

https://testamente.minadvokat.dk/

Jeg har forældre-myndigheden

Bestil jeres testamente

/aegtefaeller-og-testamenter/

Jeg er gift

/testamente-for-enlige/

Jeg er enlig

/ugifte-samlevende-og-testamenter/

Jeg har en samlever

Bestil jeres testamente

/aegtefaeller-og-testamenter/

Jeg er gift

/testamente-for-enlige/

Jeg er enlig

/ugifte-samlevende-og-testamenter/

Jeg har en samlever

Bestil dit testamente

/aegtefaeller-og-testamenter/

Jeg er gift

/testamente-for-enlige/

Jeg er enlig

/ugifte-samlevende-og-testamenter/

Jeg har en samlever

Vi er klar til at hjælpe dig

Med Min Advokat får du:

Bestil din aegtepagt i dag

headerarrow

Bestil gaveægtepagt

https://aegtepagt.minadvokat.dk/

Vi skal snart giftes

https://aegtepagt.minadvokat.dk/

Vi er gift

Opret ægtepagt med advokathjælp

Med MinAdvokat får du:

Bestil aegtepagt her

headerarrow

Sådan opretter du en ægtepagt

https://aegtepagt.minadvokat.dk/

Vi skal snart giftes

https://aegtepagt.minadvokat.dk/

Vi er gift

Vil du oprette testamente?

/aegtefaeller-og-testamenter/

Jeg er gift

/testamente-for-enlige/

Jeg er enlig

/ugifte-samlevende-og-testamenter/

Jeg har en samlever

Måned -


Hvorfor lave et gavebrev?

Hvad er et gavebrev? Et gavebrev er en skriftlig erklæring med vilkår for gaven. Ved oprettelse af et gavebrev kan det eksempelvis bestemmes, at gaven skal tilhøre modtageren som særeje. ...

Læs mere »

Typiske testamentsønsker

Her er en oversigt over nogle typiske ønsker i testamenter. Du kan læse mere om de enkelte ønsker før du selv går videre med bestillingen af et testamente. Husk, at testamenter altid ...

Læs mere »

Hvorfor lave et gældsbrev?

Hvad opnår du ved at få lavet et skriftligt gældsbrev? Et gældsbrev giver tryghed for både giver og modtager. Med et gældsbrev sikrer I, at overførslen kan dokumenteres overfor SKAT og ...

Læs mere »

Hvorfor oprette en fuldmagt?

Hvem behøver en fuldmagt? De fleste mennesker med fast ejendom (såsom et hus eller sommerhus) eller opsparing (såsom bankkonti, obligationer, aktier osv.) bør overveje at oprette en fuldmagt. ...

Læs mere »

Hvorfor skrive testamente?

Hvis du ønsker at bestemme, hvordan arven efter dig bliver fordelt, er det relevant at oprette et testamente. Selv hvis du ikke ønsker store ændringer i arvens fordeling, kan du med et ...

Læs mere »

Persondata og advokatskik

Hos MinAdvokat går vi højt op i din sikkerhed. Vi sørger altid for at behandle dine oplysninger med omhu. Desuden er alle advokater under MinAdvokat dækket af vores ansvarsforsikring. Formål ...

Læs mere »

myter og sandheder om ægtepagter

    Tre myter om ægtepagter må punkteres: Man kan ikke på egen hånd “bestemme særeje” – en ægtepagt er en fælles aftale og bliver ikke til noget, hvis I ikke er enige ...

Læs mere »

Bobestyrerklausuler i testamenter

Skal der overhovedet være en bobestyrerklausul? I en “gennemsnitlig” testamentesag, hvor der ikke er usædvanlige aktiver eller en konkret grund til at antage, at der kommer strid ...

Læs mere »

Gaveoverdragelse

Hertil kommer tinglysningsafgiften til staten. Der skal betales tinglysningsafgift, 1.660,00 kroner samt en værdiafgift på 0,6 % af det overdragnes værdi. Nedenfor er tinglysning og ...

Læs mere »

Hvad er en ægteskabspagt?

Ægteskabspagt er et ord man nogle gange støder på. Her kan du læse, hvad det betyder. Hvad er en ægteskabspagt Juridisk set er det rigtige navn ikke en ægteskabspagt, men en ægtepagt. En ...

Læs mere »

Retssager

Overvejer du at sagsøge nogle af de andre arvinger? Typiske stridspunkter kan være: Det er ikke altid, at en retssag er fornøden – først forsøger man at nå en mindelig løsning. Det er en ...

Læs mere »

What is separate property?

Læs denne tekst på dansk Læs denne tekst på thai / อ่านภาษาไทยที่นี่ Danish law This text is meant as general information (not advice) on Danish law ...

Læs mere »

Hvad er særeje?

Read this text in english Læs denne tekst på thai / อ่านภาษาไทยที่นี่ En aftale om særeje i ægteskabet er en aftale om hvad der ikke skal deles i tilfælde ...

Læs mere »

Fejl og forglemmelser fra praksis

Livsarvinger Subsidiære arvinger -dvs. hvem der skal være arvinger i anden række, kan være uklart formuleret. Bør ikke stå i testamente Formålsbestemmelser er i bedste fald overflødige ...

Læs mere »

Fælden ved skilsmissesæreje

“Skilsmissesæreje” lyder måske umiddelbart som en fornuftig særejeform – men ingen (erfarne) advokater benytter i dag særejeformen i testamenter og ægtepagter. Der er ...

Læs mere »

Notartestamente

Hos MinAdvokat.dk udfærdiger vi som udgangspunkt testamentet som et notartestamente. Det endelige testamente bliver sendt som PDF-fil pr. e-mail – parat til at blive printet ud i to ...

Læs mere »

Hvor meget koster et testamente?

Prisen for testamenter varierer meget alt efter hvem, du sætter til at udfærdige selve testamentet. Hvor en advokat kan kræve 3.000 kroner, kan en anden advokat kræve 8.000 kroner for samme ...

Læs mere »

Testamente med særeje

Du har mulighed for i dit testamente at bestemme, at arven efter dig skal tilfalde dine arvinger som særeje. Det bliver derved et såkaldt tredjemandsbestemt særeje.

Læs mere »

Skal mit testamente tinglyses?

Et testamente bliver først gyldigt oprettet, når det er underskrevet foran en notar. Notaren er en medarbejder fra den lokale skifteret. Notaren tager et gebyr kr. 300, som dækker, at notaren ...

Læs mere »

Pengegaver til børn

Der gælder særlige regler om afgifter for så vidt angår pengegaver til børn. Op til en vis beløbsgrænse kan du afgiftsfrit give gaver til dine børn. Du kan give hvert barn op til 64.300 ...

Læs mere »

Slægtsarv

Såfremt du ikke har oprettet testamente, vil arven efter dig blive fordelt efter arvelovens almindelige regler. Er du gift og barnløs, vil din ægtefælle arve dig. Er du ugift og barnløs, ...

Læs mere »

Find en fejl – og spar 300 kroner

MinAdvokat.dk er blevet opdateret og har fået nyt design. I forbindelse med opdateringen har vi gennemgået hjemmesiden grundigt. Skulle du alligevel finde en – eller flere – fejl, ...

Læs mere »

Testamenteadvokat København

God idé at få advokathjælp til testamente Hvert år opretter tusindvis af københavnere et testamente. Traditionelt har oprettelsen af et testamente indebåret, at man skulle: finde en lokal ...

Læs mere »

Ægtepagt eksempel

Nedenfor har vi gengivet et – anonymiseret – eksempel på, hvordan en ægtepagt kan se ud. Det er sædvanligt, at en ægtepagt er kortere end et testamente. Ønsker man blot særeje ...

Læs mere »

Tinglysning af ægtepagter

1. Er tinglysning nødvendig? Hvis man som ægtefæller får udfærdiget en ægtepagt om særeje eller om deling af pensioner er det ikke tilstrækkeligt, at parterne blot underskriver ...

Læs mere »

Overdragelse af sommerhus til 4 børn

Jeg har et sommerhus til en værdi af 960.000 kr. som jeg allerede nu vil begynde at overdrage til mine fire børn. Kan der laves en ordning således de successivt får denne overdragelse? Jeg ...

Læs mere »

Sådan bestiller du et testamente

(Læs også hvordan du bestiller en ægtepagt eller en fuldmagt – eller kontakt os, hvis du har spørgsmål inden bestillingen) Sådan bestiller du et testamente – i korte træk ...

Læs mere »

Sådan bestiller du en fuldmagt

Hvad er en fuldmagt? En fuldmagt bruges til at give en anden person, det kan være sig en ægtefælle, et barn eller helt en tredje person, adgang til at træffe beslutninger på dine vegne. ...

Læs mere »

Fuldmagt priser

Hertil kommer notargebyr kr. 300, hvis fuldmagten oprettes hos notar (ikke påkrævet). Ønsker du og din ægtefælle en (enslydende) fuldmagt hver især, koster fuldmagten til din ...

Læs mere »

Ægtepagtspriser

Hertil kommer statens tinglysningsafgift kr. 1.660. Oversættelse af ægtepagt Når I underskriver en ægtepagt, er det væsentligt, at I begge forstår, hvad I skriver under på. Ellers kan ...

Læs mere »

Skal arven være særeje for arvingen?

Når du opretter et testamente med MinAdvokat.dk, har du mulighed for at indføje en bestemmelse om særeje i testamentet. Du kan vælge at lade arven til én speciel person være særeje, eller ...

Læs mere »

Særligt udbredte testamentsønsker

Hos MinAdvokat.dk skræddersyr advokaten testamentet til den enkelte families ønsker og rådgiver om muligheder, svarer på tvivlsspørgsmål m.v. Siden 2003 har mange tusinde danskere oprettet ...

Læs mere »

Testamentepriser

Hertil kommer udgiften til notarens gebyr kr. 300,00. Når du bestiller, ligger prisen fast fra starten – og advokaten vejleder dig undervejs og tager sig den nødvendige tid til at besvare ...

Læs mere »

Udvidet samlevertestamente

Trods fordomme om det modsatte, har par, der lever ugift sammen, ingen arveret efter hinanden. Dette gælder uanset om de lever sammen i 2 år, 5 år – eller for den sags skyld 100 år. ...

Læs mere »

Uskiftet bo

Nedenfor kan du læse om uskiftet bo generelt. Har du konkrete spørgsmål eller ønsker hjælp til behandlingen af et uskiftet bo, er du velkommen til at kontakte arveretsspecialisterne hos ...

Læs mere »

Gifter du dig til penge eller gæld?

Inden du gifter dig, skal du og din kommende ægtefælle altid overveje, om I vil have fælleseje/delingsformue eller særeje i jeres ægteskab – eller om I vil have en mellemting i form af ...

Læs mere »

Gratis tjek af ægtepagter

Genstande er blevet udskiftet med andre eller er væk, der er kommet nye særejeformer og forholdene kan have ændret sig på andre måder. Ønsker man en uafhængig gennemgang, tilbyder ...

Læs mere »

Få tjekket dit testamente

Fejl og mangler i mange testamenter Hos MinAdvokat.dk spørger vi altid nye kunder om, hvorvidt de tidligere har oprettet et testamente. Hvis svaret er ja, beder vi om at modtage testamentet til ...

Læs mere »

Gifter du dig med en udlænding?

Uanset om man skal giftes med en person fra Danmark eller udlandet, kan det være relevant at overveje en ægtepagt om særeje. Der er dog tre ting, som er særligt relevante at overveje, når ...

Læs mere »

Gaver er ikke arveforskud

Du kan vælge at give dine børn et kontant og afgiftsfrit arveforskud på 64.300 kr. i stedet for en gave på samme beløb. Arveforskud ydes, mens giveren er i live – ...

Læs mere »

Ligedelingstestamente

Hvad er et “ligedelingstestamente”? Et ligedelingstestamente er et kaldenavn for løsningen på et specifikt ønske, der er udbredt blandt ægtefæller/samlevende, der har særbørn ...

Læs mere »

Dødsbo

Når arvingerne deler boet i mindelighed, kaldes det et “privat skifte“. Der er flere betingelser for, at skifteretten vil tillade et privat skifte, blandt andet at arvingerne skal ...

Læs mere »

Arveloven

Se arveloven i printvenlig version (PDF-dokument)  Arveloven 2008 Lov nr. 515 af 06.06.2007 ...

Læs mere »

“50+ løsningen”

Hvad er en “50+ løsning”? “50+ løsningen” er et kaldenavn for løsningen på et specifikt ønske, der er udbredt blandt visse ægtefæller. Erfaringsmæssigt er der ...

Læs mere »

Hvem skal arve din arveafgift?

Hvad er en “30% løsning”? “30% løsningen” er et kaldenavn for løsningen på et specifikt ønske, der er udbredt blandt enlige og par uden børn, der ønsker at ...

Læs mere »

Pensionsdelingsægtepagt

Din pension, min pension – eller vores fælles pension? Opsparing til pension opfattes ofte som familiens opsparing til den fælles forsørgelse i alderdommen. Juridisk er pensioner imidlertid ...

Læs mere »

Gratis testamente..

Gratis testamente – men fejlfyldt testamente? Hvis man ikke ønsker advokatbistand ved formuleringen af testamentet, bliver kvaliteten af testamentet derefter – som i mange andre af ...

Læs mere »

Gaveoverdragelse

Efter lov om ægtefællers økonomiske forhold trådte i kraft d. 01.01.2018 er det ikke længere påkrævet, at man opretter ægtepagt, når man giver en gave til sin ægtefælle. Hvis gaven ...

Læs mere »

Gaveafgift

Når du giver gaver, der overstiger niveauet for sædvanlige lejlighedsgaver (julegaver, fødselsdagsgaver osv.) skal modtageren enten betale gaveafgift eller indkomstskat. Dette følger af bo- ...

Læs mere »

Arveafgift og boafgift

Man ophørte med at benytte begrebet arveafgift i forbindelse med at boafgiftsloven trådte i kraft den 1.7.1995. Den arv du efterlader dig, kan i dag blive pålagt to afgifter, nemlig boafgift ...

Læs mere »

Børnetestamente

Ønsker du at have indflydelse på, hvem der skal tage sig af dit barn, hvis du dør før barnet er blevet myndigt, bør du oprette et såkaldt børnetestamente. Er der ikke oprettet et ...

Læs mere »

Vidste du dette?