Andre ydelser

MinAdvokat.dk er en del af Advokaterne Sankt Knuds Torv, som er Danmarks største advokatkontor indenfor familieret.


Hjælp med dødsbo, udfærdigelse af gældsbreve, overdragelse af fast ejendom m.m.

Vi kan bistå med andre juridiske opgaver, eksempelvis:
 

Vi kan også bistå med andet end, hvad der fremgår af listen ovenfor – ovenstående er blot de mest efterspurgte ydelser.

Kontakt os, hvis du har et juridisk problem og vil høre, om vi er de rette til at hjælpe – det koster ikke noget.

Hvis et juridisk problem er uden for vort specialeområde, vil vi ofte kende en advokatkollega, som vi kan henvise dig til – så slipper du for selv at søge.


Tinglysning af skifteretsattest som adkomst

Hvis man er enke (eller enkemand) og sidder i uskiftet bo, overtager man ejers råden over samtlige aktiver. Hvis imidlertid huset står i den afdødes navn, er det nødvendigt, at skifteretsattesten om uskiftet bo tinglyses som adkomst på ejendommen.

Der findes vejledninger i digital tinglysning på Tinglysning.dk, men hvis det ønskes, kan vi bistå med tinglysningen, hvis vi får tilsendt en kopi af skifteretsattesten (evt. indscannet pr. e-mail). Hjælp med tinglysningsmæssig ekspedition koster i den forbindelse kr. 1.750 inkl. moms.

Også arvinger kan have brug for at få tinglyst skifteretsattesten  adkomst på en arvet ejendom. Også dette kan vi bistå med, hvis vi modtager skifteretsattest, den afdødes fulde cpr.nummer, samtlige arvingers cpr.numre. Vi skal også have oplyst ejendommens adresse og (ikke mindst) overtagelsestidspunktet. Typisk vil dette også koste kr. 1.750 inkl. moms – det kan dog i visse tilfælde blive (lidt) dyrere, alt efter omstændighederne. Vi kan oplyse en fast pris, når vi kender sagen nærmere.


Fortolkning af testamenter – arvestridigheder

Vores erfaring med testamenter og arveret gør, at vi ofte bliver kontaktet af arvinger og advokater fra hele landet, der ønsker en uafhængig vurdering af en “sag” – typisk hvorledes en ægtepagt eller et testamente skal fortolkes korrekt. Vi udfærdiger sådanne vurderinger/responsa hurtigt og i klart sprog.

Såfremt du måtte have brug for en sådan skriftlig vurdering af en sag, er du velkommen til at sende en e-mail til ug@minadvokat.dk med flere oplysninger.

Bliver der behov for advokathjælp til at føre en retssag mod andre arvinger, står vi naturligvis klar – vi er vant til at føre tilsvarende sager i såvel skifteretten og landsretten. Såfremt det skulle blive nødvendigt at føre sagen helt til højesteret, kan vi også bistå hermed.

 

Vidste du dette?