Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Tinglysning af ægtepagter

Tinglysning er en registrering af ægtepagtens indhold. Ægtepagten er kun gyldig, hvis den tinglyses.

1. Er tinglysning nødvendig?

Hvis man som ægtefæller får udfærdiget en ægtepagt om særeje eller om deling af pensioner er det ikke tilstrækkeligt, at parterne blot underskriver dokumentet. Det følger afægtefælleloven, at en ægtepagt skal tinglyses, førend den er gyldig mellem parterne.

Tinglysning foregår digitalt via tinglysning.dk, som føres af Tinglysningsretten i Hobro.

2. Hvor stor er afgiften?

Når ægtepagten tinglyses, skal der betales en afgift til staten på 1.750,00 kroner – såkaldt “tinglysningsafgift”.

Tinglysningsafgiften skal betales ud over advokathonoraret.

3. Vi tager hånd om tinglysningen

Hvis I bestiller en ægtepagt via MinAdvokat, vil vi sørge for at varetage mest muligt af den tinglysningsmæssige ekspedition. Dette inkluderer blandt andet alt kommunikation til og fra Tinglysningsretten, herunder uploading af ægtepagten til og fra tinglysning.dk samt prøvetinglysning af ægtepagten.

Såfremt en af jer ikke har NemID (eller dansk cpr.nr.) udarbejder vi også en tinglysningsfuldmagt – som skal underskrives foran to uvildige vidner – og fremsender denne til tinglysningsretten på jeres vegne. Dette er inkluderet i den faste pris.