Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Hvad er en ægteskabspagt?

En ”ægteskabspagt” er kaldenavnet på en aftale mellem ægtefæller – eksempelvis en aftale om, at bestemte genstande ikke skal deles i tilfælde af skilsmisse.

Ægteskabspagt er et ord man nogle gange støder på. Her kan du læse, hvad det betyder.

Hvad er en ægteskabspagt

Juridisk set er det rigtige navn ikke en ægteskabspagt, men en ægtepagt. En søgning i Google viser dog, at mange mennesker ikke kender fagudtrykket ”ægtepagt”, hvilket for så vidt er forståeligt.

En ægtespagt, eller ægteskabspagt om man vil, er en skriftlig aftale, hvor I som ægtefæller tager stilling til vigtige økonomiske spørgsmål.

En ægtepagt kan bl.a. bruges til at oprette særeje i et ægteskab. Ægtepagter er dog “ikke kun noget med særeje” – man kan også oprette en ægtepagt om deling af pensioner, såfremt man ser alderdomsopsparingen som et fælles projekt. Pensioner tilhører nemlig juridisk set blot den respektive ægtefælle.

Derudover kræves der også gaveægtepagt, hvis man vil give store gaver til sin ægtefælle, der overstiger det sædvanlige “julegaveniveau”.

Hvis du ikke har erfaring med ægteskabspagter, er det klogt at få en advokat til at hjælpe med dokumentets formulering. Pas på med at undervurdere opgaven – det er et vigtigt dokument og det bør udfærdiges korrekt. Du kan få skræddersyet ægteskabspagten online her.

Du kan læse mere om ægteskabspagter på følgende sider:

  • Ægtepagt
  • Ægtepagt om deling af pensioner
  • Gaveægtepagt

Fem ting, du ikke vidste om ægteskabspagter (ægtepagter):

  • Man kan ikke ”bestemme særeje” selv – særeje er noget, man skal aftale skriftligt med sin ægtefælle/forlovede i en ægtepagt.
  • Særeje og ægtepagt er ikke helt det samme. Særeje er det, man aftaler i en ægtepagt. Ægtepagten er således navnet på en aftaletype for ægtefæller.
  • Ægtepagter bruges ved aftaler om særeje, men også ved overdragelse af store gaver og ved aftaler om deling af pensioner i tilfælde af skilsmisse.
  • Ægtepagter skal tinglyses for at være gyldige. Det er ikke nok at underskrive dem.
  • Man kan ikke aftale hvad som helst i en dansk ægtepagt – eksempelvis kan en ægtepagt ikke indeholder en forhåndsaftale om ”hustrubidrag”.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere.

Ulrik Grønborg

Ulrik Grønborg

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
e-mail: ug@minadvokat.dk

Om advokaten