Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Bestilling af ægtepagt på MinAdvokat.dk

Hos MinAdvokat.dk er det erfarne advokater, der udfærdiger dokumentet efter dine ønsker – og bestillingen foregår nemt online.

(Læs også hvordan du bestiller et testamente eller en fuldmagt – eller kontakt os, hvis du har spørgsmål inden bestillingen)

Sådan foregår bestillingen – i korte træk

1. Du udfylder spørgeskemaet for ægtepagt

2. Inden for 10-14 dage får du et udkast tilsendt

3. Vi retter sammen udkastet

4. Du får en færdig version tilsendt, som du og din ægtefælle skal underskrive og returnere hertil

5. Du får en e-mail fra os, hvor I med NemID skal bekræfte tinglysningen af ægtepagten.

Samlet pris: 3.250 kroner inkl. moms + 1.750 kr. i tinglysningsafgift til retten.

Sådan foregår bestillingen – mere uddybet

Hos MinAdvokat.dk kan du bestille en ægtepagt ved hjælp af vores online spørgeformular.

Du bliver stillet cirka 15 spørgsmål og har mulighed for selv at kommentere dine ønsker. Det tager cirka 15 minutter at udfylde.

Din bestilling er ikke endelig, før du trykker “Bestil” på sidste side.

1. Svar på spørgsmålene
Spørgsmålene svarer til de spørgsmål, en erfaren advokat stiller på et personligt møde. Der er mulighed for selv at komme med bemærkninger til sidst i spørgeskemaet.

2. Klik og send dine ønsker til MinAdvokat
Når du har besvaret spørgsmålene kommer du frem til en slut-side, hvor du blot skal klikke på “bestil”. Først da sendes oplysningerne videre til advokaten.

3. Advokaten udformer en skræddersyet ægtepagt
En advokat udfærdiger et udkast og sender det til dig. Herefter tager vi en snak i telefonen eller pr. e-mail om dine rettelser og spørgsmål.

4. Underskriv ægtepagten
Når der ikke er flere rettelser eller spørgsmål, modtager du den endelige ægtepagt, parat til jeres underskrift. Ægtepagten kan underskrives derhjemme (vidner ikke påkrævet) – men den skal tinglyses før den er bindende for jer.

5. Tinglys ægtepagten digitalt
Du får en e-mail fra os med et direkte link til Tinglysningsretten, hvor I hver især skal signere med jeres NemID. Herefter er ægtepagten gyldigt oprettet. Har en af jer ikke NemID, kan vi signere digitalt på vedkommendes vegne, hvis I giver os fuldmagt til det.

Prisen for en ægtepagt er 3.250 kr., hvortil kommer de 1.750 kr., der skal betales i tinglysningsafgift.

Den lave pris skyldes, at der ligger en tidsbesparelse i, at du selv nedskriver navne m.v. i et spørgeskema – advokaten kan derved fokusere sin tid på den juridiske formulering af ægtepagten.

Sådan foregår bestillingen – som video

Advokat Ulrik Grønborg fortæller om den ovenfor beskrevne bestillingsprocedure på YouTube (videoen varer 1½ minut – husk lydstyrken).

Bemærk, at videoen omhandler bestilling af testamenter – men bestillingsprocessen er stort set den samme for ægtepagter (ægtepagter skal dog tinglyses til sidst – ikke underskrives hos en notar).

Har du spørgsmål?

Før, under og efter din bestilling er du velkommen til at spørge os til råds omkring bestillingsprocessen, hvad der kan stå i en ægtepagt m.v. Det er gratis at spørge – ring på tlf. 8618 6846 eller send advokaten en e-mail.