Bestil pr. telefon 8618 6846

Har du spørgsmål?

Såfremt du selv har spørgsmål om arv, testamente, særeje, pensionsdeling eller fuldmagter (helst ikke andre områder af juraen – vi er meget specialiserede), kan du kontakte os.

E-mail brevkassen er gratis. Nogle ganske få af svarene bliver offentliggjort – men da kun i anonymiseret form med ændring af årstal, bynavne, køn m.v.

Kontakt os her.

 

Brevkasse


Gaveægtepagtspriser

Hertil kommer tinglysningsafgiften til staten. Hvis der er tale om en overdragelse, der vedrører fast ejendom, skal der betales to gange afgift, dvs. 3.320,00 kroner samt en værdiafgift på ...

Læs mere »

Hvad er en ægteskabspagt?

Ægteskabspagt er et ord man nogle gange støder på. Her kan du læse, hvad det betyder. Hvad er en ægteskabspagt Juridisk set er det rigtige navn ikke en ægteskabspagt, men en ægtepagt. En ...

Læs mere »

Retssager

Overvejer du at sagsøge nogle af de andre arvinger? Typiske stridspunkter kan være: Det er ikke altid, at en retssag er fornøden – først forsøger man at nå en mindelig løsning. Det er en ...

Læs mere »

What is separate property?

Læs denne tekst på dansk Læs denne tekst på thai / อ่านภาษาไทยที่นี่ Danish law This text is meant as general information (not advice) on Danish law ...

Læs mere »

Hvad er særeje?

Read this text in english Læs denne tekst på thai / อ่านภาษาไทยที่นี่ En aftale om særeje i ægteskabet er en aftale om hvad der ikke skal deles i tilfælde ...

Læs mere »

Fejl og forglemmelser fra praksis

Livsarvinger Subsidiære arvinger -dvs. hvem der skal være arvinger i anden række, kan være uklart formuleret. Bør ikke stå i testamente Formålsbestemmelser er i bedste fald overflødige ...

Læs mere »

Fælden ved skilsmissesæreje

“Skilsmissesæreje” lyder måske umiddelbart som en fornuftig særejeform – men ingen (erfarne) advokater benytter i dag særejeformen i testamenter og ægtepagter. Der er ...

Læs mere »

Notartestamente

Hos MinAdvokat.dk udfærdiger vi som udgangspunkt testamentet som et notartestamente. Det endelige testamente bliver sendt som PDF-fil pr. e-mail – parat til at blive printet ud i to ...

Læs mere »

Hvor meget koster et testamente?

Prisen for testamenter varierer meget alt efter hvem, du sætter til at udfærdige selve testamentet. Hvor en advokat kan kræve 3.000 kroner, kan en anden advokat kræve 8.000 kroner for samme ...

Læs mere »

Testamente med særeje

Du har mulighed for i dit testamente at bestemme, at arven efter dig skal tilfalde dine arvinger som særeje. Det bliver derved et såkaldt tredjemandsbestemt særeje.

Læs mere »

Skal mit testamente tinglyses?

Et testamente bliver først gyldigt oprettet, når det er underskrevet foran en notar. Notaren er en medarbejder fra den lokale skifteret. Notaren tager et gebyr kr. 300, som dækker, at notaren ...

Læs mere »

Pengegaver til børn

Der gælder særlige regler om afgifter for så vidt angår pengegaver til børn. Op til en vis beløbsgrænse kan du afgiftsfrit give gaver til dine børn. Du kan give hvert barn op til 62.900 ...

Læs mere »

Slægtsarv

Såfremt du ikke har oprettet testamente, vil arven efter dig blive fordelt efter arvelovens almindelige regler. Er du gift og barnløs, vil din ægtefælle arve dig. Er du ugift og barnløs, ...

Læs mere »

Find en fejl – og spar 300 kroner

MinAdvokat.dk er blevet opdateret og har fået nyt design. I forbindelse med opdateringen har vi gennemgået hjemmesiden grundigt. Skulle du alligevel finde en – eller flere – fejl, ...

Læs mere »

Testamenteadvokat København

God idé at få advokathjælp til testamente Hvert år opretter tusindvis af københavnere et testamente. Traditionelt har oprettelsen af et testamente indebåret, at man skulle: finde en lokal ...

Læs mere »

Ægtepagt eksempel

Nedenfor har vi gengivet et – anonymiseret – eksempel på, hvordan en ægtepagt kan se ud. Det er sædvanligt, at en ægtepagt er kortere end et testamente. Ønsker man blot særeje ...

Læs mere »

Tinglysning af ægtepagter

1. Er tinglysning nødvendig? Hvis man som ægtefæller får udfærdiget en ægtepagt om særeje, om deling af pensioner eller en gaveægtepagt, er det ikke tilstrækkeligt, at parterne blot ...

Læs mere »

Overdragelse af sommerhus til 4 børn

Jeg har et sommerhus til en værdi af 960.000 kr. som jeg allerede nu vil begynde at overdrage til mine fire børn. Kan der laves en ordning således de successivt får denne overdragelse? Jeg ...

Læs mere »

Sådan bestiller du et testamente

(Læs også hvordan du bestiller en ægtepagt eller en fuldmagt – eller kontakt os, hvis du har spørgsmål inden bestillingen) Sådan bestiller du et testamente – i korte træk ...

Læs mere »

Sådan bestiller du en fuldmagt

Hvad er en fuldmagt? En fuldmagt bruges til at give en anden person, det kan være sig en ægtefælle, et barn eller helt en tredje person, adgang til at træffe beslutninger på dine vegne. ...

Læs mere »

Fuldmagt priser

Hertil kommer notargebyr kr. 300, hvis fuldmagten oprettes hos notar (ikke påkrævet). Ønsker du og din ægtefælle en (enslydende) fuldmagt hver især, koster fuldmagten til din ...

Læs mere »

Ægtepagtspriser

Hertil kommer statens tinglysningsafgift kr. 1.660. Oversættelse af ægtepagt Når I underskriver en ægtepagt, er det væsentligt, at I begge forstår, hvad I skriver under på. Ellers kan ...

Læs mere »

Særligt udbredte testamentsønsker

Hos MinAdvokat.dk skræddersyr advokaten testamentet til den enkelte families ønsker og rådgiver om muligheder, svarer på tvivlsspørgsmål m.v.  Siden 2003 har mange tusinde danskere ...

Læs mere »

Testamentepriser

Hertil kommer udgiften til notarens gebyr kr. 300,00. Når du bestiller, ligger prisen fast fra starten – og advokaten vejleder dig undervejs og tager sig den nødvendige tid til at besvare ...

Læs mere »

Udvidet samlevertestamente

Trods fordomme om det modsatte, har par, der lever ugift sammen, ingen arveret efter hinanden. Dette gælder uanset om de lever sammen i 2 år, 5 år – eller for den sags skyld 100 år. ...

Læs mere »

Uskiftet bo

Nedenfor kan du læse om uskiftet bo generelt. Har du konkrete spørgsmål eller ønsker hjælp til behandlingen af et uskiftet bo, er du velkommen til at kontakte arveretsspecialisterne hos ...

Læs mere »

Gifter du dig til penge eller gæld?

Inden du gifter dig, skal du og din kommende ægtefælle altid overveje, om I vil have fælleseje eller særeje i jeres ægteskab – eller om I vil have en mellemting i form af delvist ...

Læs mere »

Gratis tjek af ægtepagter

Genstande er blevet udskiftet med andre eller er væk, der er kommet nye særejeformer og forholdene kan have ændret sig på andre måder. Ønsker man en uafhængig gennemgang, tilbyder ...

Læs mere »

Få tjekket dit testamente gratis

Fejl og mangler i mange testamenter Hos MinAdvokat.dk spørger vi altid nye kunder om, hvorvidt de tidligere har oprettet et testamente. Hvis svaret er ja, beder vi om at modtage testamentet til ...

Læs mere »

Afgiftsfri gaver og arveforskud

Du kan frit give sædvanlige julegaver, fødselsdagsgaver, bryllupsgaver m.v. uden at det udløser gaveafgifter – men ønsker du at give meget større gaver, er det væsentligt at være ...

Læs mere »

Ligedelingstestamente

Hvad er et “ligedelingstestamente”? Et ligedelingstestamente er et kaldenavn for løsningen på et specifikt ønske, der er udbredt blandt ægtefæller/samlevende, der har særbørn ...

Læs mere »

Dødsbo

Når arvingerne deler boet i mindelighed, kaldes det et “privat skifte“. Der er flere betingelser for, at skifteretten vil tillade et privat skifte, blandt andet at arvingerne skal ...

Læs mere »

Arveloven

Se arveloven i printvenlig version (PDF-dokument)  Arveloven 2008 Lov nr. 515 af 06.06.2007 ...

Læs mere »

“50+ løsningen”

Hvad er en “50+ løsning”? “50+ løsningen” er et kaldenavn for løsningen på et specifikt ønske, der er udbredt blandt visse ægtefæller. Erfaringsmæssigt er der ...

Læs mere »

Hvem skal arve din arveafgift?

Hvad er en “30% løsning”? “30% løsningen” er et kaldenavn for løsningen på et specifikt ønske, der er udbredt blandt enlige og par uden børn, der ønsker at ...

Læs mere »

Pensionsdelingsægtepagt

Din pension, min pension – eller vores fælles pension? Opsparing til pension opfattes ofte som familiens opsparing til den fælles forsørgelse i alderdommen. Juridisk er pensioner imidlertid ...

Læs mere »

Gratis testamente..

Gratis testamente – men fejlfyldt testamente? Hvis man ikke ønsker advokatbistand ved formuleringen af testamentet, bliver kvaliteten af testamentet derefter – som i mange andre af ...

Læs mere »

Gaveægtepagt

Når man er udover lejlighedsgaveniveau (fødselsdagsgaver, julegaver m.v.) skal større gaver mellem ægtefæller som hovedregel anføres i en gaveægtepagt for at være gyldige. Det gælder, ...

Læs mere »

Gaveafgift

Når du giver gaver, der overstiger niveauet for sædvanlige lejlighedsgaver (julegaver, fødselsdagsgaver osv.) skal modtageren enten betale gaveafgift eller indkomstskat. Dette følger af bo- ...

Læs mere »

Arveafgift og boafgift

Man ophørte med at benytte begrebet arveafgift i forbindelse med at boafgiftsloven trådte i kraft den 1.7.1995. Den arv du efterlader dig, kan i dag blive pålagt to afgifter, nemlig boafgift ...

Læs mere »

Børnetestamente

Ønsker du at have indflydelse på, hvem der skal tage sig af dit barn, hvis du dør før barnet er blevet myndigt, bør du oprette et såkaldt børnetestamente. Er der ikke oprettet et ...

Læs mere »

Ægtepagter

Ægtepagters rygte er dårligere end de fortjener En ægtepagt er reelt en skriftlig aftale, hvor I som par tager stilling til en række væsentlige økonomiske spørgsmål – i god tid ...

Læs mere »

Testamente

“Behøver jeg et testamente?” Det er i virkeligheden de færreste, som ikke har nogen grund til at oprette testamente. Denne gruppe omfatter først og fremmest alle, som skylder mere ...

Læs mere »

Fuldmagt

Hos MinAdvokat.dk kan du få advokathjælp til at oprette en fuldmagt. Bestilling foregår via et særligt spørgeskema. Prisen for en fuldmagt er kr. 2.250 inkl. moms. Skal din ægtefælle eller ...

Læs mere »

Vidste du dette?